Skip to main content

Varstvo osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki

V podjetju Anjona pletenine Andrej Jelen s.p.( v nadaljevanju upravljalec) poslujemo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) Ood objave pravil pa tudi z Evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Ponudnik in operater spletne platforme se zavezujeta k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika

Vaši osebni podatki, njihovo zbiranje in uporaba predstavljajo neločljiv del Splošnih pogojev našega poslovanja in jih je mogoče v celoti tolmačiti le v povezavi z njimi, zato priporočamo , da jih preberete v celoti.

Na katerih mestih upravljavec zahteva vašo privolitev, ter katere osebne podatke obdeluje in kako/kje jih hrani?

 • Kontakt – Pri kontaktiranju upravljavca oddate vaše podatke: Ime in priimek, ter e-naslov > Osebni podatki so uporabljeni samo za odgovor na vaše sporočilo, vendar ostanejo shranjeni na strežniku maila info@anjona-pletenine.si . Izbrisani bodo samo na vašo željo.
 • Naročilo po naročilu – pri povpraševanju/naročilu izdelka po naročilu, oddate vaše podatke: Ime in priimek, e-naslov in telefonsko številko > Osebni podatki so uporabljeni samo za odgovor na vaše sporočilo oz. po potrebi za klic. Podatki ostanejo shranjeni na strežniku maila info@anjona-pletenine.si in bodo izbrisani samo na vašo željo.
 • Oddaja naročil v spletni trgovini
  • ime in priimek;
  • naslov za dostavo;
  • podjetje oz. naziv pravne osebe  in davčno številko (če je uporabnik pravna oseba);
  • naslov elektronske pošte;
  • kontaktno telefonsko številko;
  • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini;
  • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu;
 • za potrebe varnosti se izbirajo tudi IP naslovi uporabnikov, ki dostopajo in uporabljajo spletno trgovino.
 • Ostali podatki, ki jih upravljavec potrebuje za izpolnitev pogodbe in dostavo kupljenega blaga (predmet nakupa, cena, čas dostave, način plačila, datum plačila, podatki o reklamacijah, podatki o izdanem računu ipd.).
 • Podatki o uporabi spletne strani (kliki na povezave, porabljen čas) in podatki glede odziva na poslana e-poštna sporočila (ali je bilo sporočilo odprto, na katere povezave ste kliknili);

Za pravilnost , popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki,  upravljavec ne odgovarja.

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko upravljavec obdeluje na naslednjih pravnih podlagah:

 • kadar je to potrebno za izpolnitev zakonskih obveznosti (npr. izdaja računov za kupljeno blago, pošiljanje pošiljke );
 • kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe, ki ste jo sklenili z upravljavcem ali ker ste od njega želeli ponudbo (oddaja naročila, povpraševanje za izdelek po naročilu);
 • kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete (e-novice, kontaktiranje za dodatne informacije);

Kakšen je namen zbiranja osebnih podatkov?

Upravljavec teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Upravljavec bo podatke uporabnikov uporabil za proces odpošiljanja in obveščanja o naročenih izdelkov, ter za pošiljanje promocijske e-pošte za spletno trgovino Anjona pletenine. Vsi uporabniki se lahko odjavijo od vseh promocijskih sporočil. Upravljavec lahko podatke uporabi tudi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

Upravljavec ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu.

Kako dolgo se hranijo vaši osebni podatki in kaj se z njimi zgodi potem

 • Osnovne osebne podatke se hrani ves čas, dokler imate status registriranega uporabnika na spletni strani Anjona pletenine
 • Osebne podatke, ki se obdelujejo na podlagi vaše privolitve, se hranijo trajno oz. do preklica te privolitve z vaše strani.
 • Podatki na izdanih računih so shranjeni 10 let od izdaje.
 • Po poteku roka hrambe se osebni podatki učinkovito izbrisani ali anonimizirani, kar pomeni, da so obdelani na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma ji pripisati vam

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov

Vaših osebnih podatkov upravljavec ne posreduje tretjim osebam (izven podjetja Anjona pletenine Andrej Jelen s.p.) razen tistim, s katerimi ima sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci).

Pogodbeni obdelovalci, ki jim upravljavec posreduje osebne podatke, so:

 • računovodstvo Danelo d.o.o. storitve (osebni podatki so shranjeni samo v fizični obliki – na računih in v nobeni drugi bazi podatkov);
 • ponudnik pošiljanja e-poštnih sporočil (Mailchimp);
 • ponudnik strežnika in domene (Nemis);
 • dostavna služba (Pošta Slovenija), kateri bodo zaupani le potrebni podatki za dostavo v spletni trgovini kupljenih izdelkov.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil upravljavca, tako osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Postopek uveljavljanja pravic

Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno trgovino in lahko prekličejo svojo registracijo. To storijo tako, da s pisno izjavo sporočijo preklic registracije na info@anjona-pletenine.si.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevam še dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnem le v primeru, da dokažem, da vas ne morem zanesljivo identificirati. Na vašo zahtevo s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moram odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

Piškotki

Kaj je piškotek?

Piškotek je majhna tekstovna datoteka, ki se prenese na vaš računalnik ob obisku spletne strani.

Samo spletno mesto, ki je piškotek namestilo ga lahko prebere. Sam piškotek ne zbira informacij.

Za kaj jih uporabljamo pri Anjona Pletenine?

Piškotki se pri nas uporabljajo z namenom bogatenja izkušnje.

Uporabljamo jih za omogočanje izvedbe nakupa, prikazovanje preteklih nakupov, z njimi si pomagamo tudi pri analizi uporabnosti izgleda, tekstov in posameznih komponent.

Vse informacije so zbrane anonimno in vas osebno s temi informacijami ne moremo povezati.

Piškotki tretjih oseb

Z namenom obogatitve vsebine pri nekaterih straneh uporabljamo vsebino in komponente socialnih omrežij kot so Facebook, Instagram, Twitter, Vimeo, Google,…

Če delite vsebino naše strani preko teh omrežij ali uporabljate njihove storitve, vam lahko te strani naložijo piškotke s katerimi ne moremo upravljati. Pogoje uporabe teh piškotkov najdete na straneh teh socialnih omrežij oziroma ste jih sprejeli ko ste postali njihov član.

Seznam piškotkov na naši strani:

 • Piškotki, ki so potrebni za delovanje spletnega mesta;
 • Analitični piškotki za spremljanje prometa na spletni strani;
 • Oglaševalski piškotki;
 • Socialni piškotki.